Vreemdgaan / Cheating

English below – 

Lieve reislustige avonturier in mij,

Je bent al 11 jaar mijn eerste en grootste liefde en wat hebben wij veel samen meegemaakt! En wat een geweldige avonturen waren dat, met zoveel bijzondere mensen op ons pad op een paar van de mooiste plekken op de wereld. Je hebt me wezenlijk veranderd en ten goede. Je hebt mijn ogen geopend voor al het leuks dat het leven te bieden heeft. Je hebt me geleerd diversiteit te bewonderen en te waarderen. Je hebt me in laten zien wie ik ben en mij steviger in mijn schoenen laten staan. Je hebt me intens laten genieten. Om die redenen houd ik van je en dat zal ik altijd blijven doen.

Echter, ik voel me op dit moment een beetje ongemakkelijk bij je. En hoewel we over 3 weken een date hebben waartoe ik zelf het initiatief heb genomen ben ik daar helemaal niet klaar voor. Stik zenuwachtig word ik van het vooruitzicht. Wat wil ik deze keer bereiken met je? Is het alleen om te overwinteren en yoga te beoefenen op een mooiere en warmere plek dan in Kaatsheuvel? Dient het toch een hoger doel, zoals het leven als digitale nomade te ontdekken? Vlucht ik misschien toch ergens van weg? Of juist ergens naartoe? Allemaal vragen die me nu alleen maar in verwarring en onzekerheid brengen.

Bovendien moet ik je iets bekennen: ik ga vreemd. Er is een ander waar ik nu genegenheid en vertedering vind, meer dan ik de afgelopen jaren bij wie dan ook heb gevoeld. En genegenheid en vertedering bieden is nooit jouw sterkste kant geweest. Eigenlijk ben je soms zelfs wel een beetje hard voor me, en vereis je ongelofelijk veel praktisch onderhoud. Hoe intenser en langer ons avontuur, hoe veeleisender je wordt. Wellicht is ook dat een reden waarom ik nu enigszins terugkrabbel? Ik krijg mijn hoofd er niet omheen wat ik allemaal wel niet voor je moet doen. Je houdt de schijn weliswaar op dat het allemaal wel meevalt, maar daar trap ik niet in. Ik heb teveel te verliezen nu: mijn bedrijfje en inkomen, loyaliteit naar anderen dan naar jou, een potentiële liefde…

In al die verwarring bood mijn moeder zojuist soelaas: waarom sluit je geen compromis? Ja, waarom eigenlijk niet? Ik weet het ineens goed gemaakt en ga lekker niets meer organiseren voor onze date, maar dan zal die ook maar drie maanden kunnen duren. Ik heb daarom zojuist mijn retourtickets geboekt en zet op 2 februari weer voet op Nederlandse bodem. Maar laten we er vooral weer een prachtig avontuur van maken in al haar facetten! En laat het ook niet het laatste zijn. Je blijft immers een gekoesterde minnares, doch nu even niet de enige…

In liefde, en vooral in vrijheid,

Barbara

—English—

Dear adventurous traveler in me,

For eleven years, you’ve been my first and foremost love and how much have we’ve been through together! And what adventures these were, with the many exceptional people that crossed our path in some of the most beautiful places in the world. You’ve changed me profoundly and for the better. You’ve opened my eyes for the fun things in life. You’ve taught me to admire and appreciate diversity. You’ve shown me who I am and made me strong and confident. You’ve created moments of intense delight. For these reasons I love you and I always will.

However, at the moment I feel slightly uncomfortable in your presence. And though we have a date in three weeks of which I took the initiative I’m not at all ready for it. The prospect of it makes me extremely nervous. What is it that I want to achieve with you this time? Is it just to escape winter and practice yoga in a more beautiful and warmer place than Kaatsheuvel? Does it serve a higher purpose after all like discovering the life as a digital nomad? Am I fleeing away from something? Or maybe towards something? All these questions have left me confused and insecure.

Furthermore, I have to make a confession: I’m cheating on you. There is someone else where I find affection and compassion, more than I’ve felt with anybody in the last few years. And showing affection and compassion have never been your strongest qualities. Actually, you’re sometimes quite harsh on me, and you demand a great deal of practical maintenance. The more intense and longer our adventure will be the more demanding you get. Probably that’s also a reason because of which I retreat? I’m losing the overview of all the things I have to do for you. You may have it appear as not being a big deal, but I’m not falling for it. I have too much to loose now: my company and income, loyalty towards others than you, potential love…

In all this confusement, my mother brought me solace: why don’t you compromise? Well, why don’t I? I suddenly realise there is nothing else I want to organise for this date, but this means it’ll only last for three months. Which made me just now book my return tickets and will stand again on Dutch soil on February the 2nd. But let’s make this a beautiful adventure in all its aspects! And don’t let it be the last! You are after all my cherished lover, all though right now you’re just not the only one…

With love and foremost in freedom,

Barbara